Léčivé frekvence

Určitě jste už víckrát narazili, např. na YouTube nebo na Googlu, na pojem “léčivých” nebo “harmonických” frekvencí. Ne všichni lidé ale mají přehled o tom, o co přesně jde, a co všechno tyto pojmy obsahují. V následujícím článku se vám proto pokusím toto téma shrnout a zpřehlednit. :)

 

Druhy léčivých frekvencí

Do léčivých frekvencí patří frekvence 432 Hz, skupina šesti původních solmizačních frekvencí – 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, a 852 Hz, a skupina tří odvozených frekvencí174 Hz, 285 Hz a 963 Hz. Podle systému původních šesti solmizačních frekvencí se dají kromě těchto tří doplňkových vypočítat i další frekvence, směrem dolů je to frekvence 63 Hz a směrem nahoru frekvence 1074 Hz, 1185 Hz, 1296 Hz a další, ale nejprozkoumanějších (co se týče vlivu na člověka) je již zmíněných deset frekvencí a proto se jim budu dále v článku věnovat. Na těchto deset frekvencí lze najít i plno hudby na YouTube, takže si jejich účinky můžete sami na sobě vyzkoušet. Pojďme se podívat na jednotlivé frekvence a jejich účinky na lidskou duši a tělo. :)

Frekvence 432 HZ – Tato frekvence, známá také jako Verdiho “A”, je matematicky souhlasná s vesmírem. Hudba založená na této frekvenci přenáší léčivou energii, protože jde o čistý matematický tón podstaty přírody. Mnoho lidí při této hudbě zažívá meditační a relaxační pocity. Zdá se, že tato frekvence pracuje v srdeční čakře, a tím pádem může mít dobrý účinek na duchovní rozvoj posluchače. Na této frekvenci je založená hudba umělců jako Mozart nebo již zmíněný Verdi. V dnešní době existuje hudební a metafyzické hnutí, snažící se o navrácení optimální integrity v hudebním průmyslu a v duchovním světě, právě skrze frekvenci 432 Hz.

 

Šest původních solmizačních frekvencí:

396 Hz (tón DO) – Přeměňuje smutek na radost, uvolňuje energii a osvobozuje nás od pocitů viny a strachu, za pomocí odstranění obranných mechanismů. Dále také vyhledává skryté bloky, negativní domněnky podvědomí a myšlenky, které nás dovedly k naší současné situaci.

417 Hz (tón RE) – Přináší energii pro změnu. Odstraňuje traumatické zkušenosti a očišťuje destruktivní vlivy z minulých událostí. Také povzbuzuje buňky ke správné funkci a dostává nás do kontaktu s nevyčerpatelným zdrojem energie, která nám pomůže změnit náš život.

528 Hz (tón MI) – Tato frekvence navrací lidskou DNA do jejího původního dokonalého stavu, přináší transformaci a zázraky do našeho života. Proces opravy DNA je doprovázen příjemnými účinky – zvýšené množství životní energie, jasnost mysli, pozornost, probuzená a aktivovaná kreativita, stavy extáze jako např. hluboký vnitřní mír, tanec a slavení. Aktivuje představivost, úmysly a intuici, aby pracovaly pro náš nejvyšší a nejlepší záměr.

639 Hz (tón FA) – Pomáhá udržovat rovnováhu, umožňuje vytváření harmonické komunity a harmonických mezilidských vztahů, pomáhá při řešení vztahových problémů – v rodině, mezi partnery, kamarády nebo při sociálních problémech. Tato frekvence povzbuzuje buňky ke komunikaci se svým okolním prostředím. Zlepšuje komunikaci, porozumění, toleranci a lásku.

741 Hz (tón SOL) – Očišťuje buňky od toxinů, její časté používání vede ke zdravějšímu, jednoduššímu životu a také ke změnám ve stravování, vedoucí ke stravě, která není otrávená různými druhy toxinů. Také zbavuje buňky od různých druhů elektromagnetické radiace. Také se používá k řešení problémů jakéhokoli druhu. Dovede nás k silnému sebevyjádření, jež vede k čistějšímu a stabilnějšímu životu.

852 Hz (tón LA) – Tato frekvence je navázána k naší schopnosti vidět skrze lidi, místa a věci v našem životě. Používá se k otevření lidí ke komunikaci s všeobjímajícím Duchem. Zvyšuje pozornost a pomáhá nám vrátit se k duchovnímu řádu. Umožňuje buňkám transformovat se do systému vyššího stupně.

 

Výzkum provedený Dr. Leonardem Horowitzem odhalil další tři dodatečné frekvence:

174 Hz – Tato nejnižší frekvence působí jako přírodní anestetikum, pomáhá snižovat bolesti hlavy, dává orgánům pocit bezpečí a lásky, a pobízí je k co nejlepšímu výkonu.

285 Hz – Pomáhá tkáním vrátit se ke svému původnímu tvaru, ovlivňuje energetická pole – posílá jim zprávu, aby přetvořily poškozené orgány, a celkově omlazuje naše tělo a dodává mu energii.

963 Hz (tón SI) – Probouzí jakýkoli systém do jeho původního, dokonalého stavu. Je propojen se Světlem a všeobjímajícím Duchem a umožňuje přímou zkušenost – návrat Jednoty. Znovuspojuje vás s Duchem a s nevibrujícími energiemi duchovního světa. Umožní nám prožít Jednotu – naši přirozenost.

 

Historie léčivých frekvencí

Podle profesora Willi Apela se původ staré solmizační stupnice dá vystopovat ve středověké hymně Ut queant laxis, jež byla určená Svatému Janu Křtiteli, napsané Paulusem Diaconem. Tato hymna má tu zvláštnost, že prvních šest řádků hudby začínalo prvními šesti tóny této stupnice, takže každá další slabika každého řádku byla zpívána o jeden tón výš, než slabika řádku předchozího. Protože měla tato hudba matematickou rezonanci, původní frekvence měly schopnost inspirovat lidstvo k tomu, aby bylo “víc božské”.

Původní solmizační stupnice byla vyvinuta benediktínským mnichem Guidem z Arezza. Byla používána zpěváky ke snadnějšímu se naučení chorálů a zpěvu. Dnes známe solmizační stupnici jako sedm stoupajících tónů navázaných na slabiky DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI. Původní stupnice obsahovala slabiky UT-RE-MI-FA-SOL-LA. Slabiky pro stupnici byly převzaty z již zmíněné hymny.

V polovině sedmdesátých let 20. století Dr. Joseph Puleo, přední americký lékař a sběratel, objevil šest elektromagnetických zvukových frekvencí, které odpovídaly slabikám z hymny Ut queant laxis.

 

Jak používat léčivé frekvence

Ze zkušeností lze říct, že čím méně toho budete dělat, tím více léčivých účinků získáte, naši předkové neměli žádné moderní návody, jak léčivé frekvence používat, a přesto si užívali vlivu, jež na ně tyto frekvence měly. Prostě jen poslouchejte svou intuici a utište svou mysl. Hlavní věc, kterou si zapamatujte – nijak se neomezujte v možnostech použití frekvenční hudby, poslouchejte své tělo a vytvořte si vlastní způsob, jak frekvenční hudbu používat. Může vám k tomu pomoct několik následujících rad.

  1. Léčivé frekvence nemusíte poslouchat v nějakém konkrétním pořadí, gregoriánští mniši zpívali všechny tyto tóny v harmonii, a ne jeden po druhém.
  2. Sluchátka nejsou potřeba, ale můžou vám pomoct zesílit pozornost a stimulaci. Měli byste každopádně použít aspoň trošku kvalitní sluchátka nebo reproduktory, a hudbu přehrávat s normální hlasitostí, určitě ne výrazně hlasitě.
  3. Poslouchejte frekvenční hudbu aspoň 3x týdně po dobu 4 – 6 týdnů, pro největší účinnost poslouchejte každý den. Neznamená to samozřejmě, že byste měli poslouchat celý den, lepší je vyhradit si na to určité chvíle během dne, např. ráno, odpoledne a večer.
  4. Najděte si nějaké tiché a klidné místo, kde si můžete sednout nebo lehnout, a poslouchat, neexistuje žádná speciální poloha, oči můžete mít otevřené nebo zavřené. Dokonce můžete mít frekvenční hudbu puštěnou i během běžných činností během dne.
  5. Během poslouchání nemusíte používat žádné zvláštní zaměření mysli, prostě se jen poddejte hudbě a nechte léčivé frekvence protékat skrz vaše tělo, mysl a duši. Odplujte do světa léčivé frekvenční hudby a na konci svou pozornost vraťte do světa okolo vás.

 

Léčivé frekvence jsou skvělá věc, jelikož jak již bylo zmíněno, můžete je poslouchat prakticky kdykoli a kdekoli, jediné co potřebujete je najít si daný tón, což v dnešní době není problém, a poslouchat. Odměnou vám budou probíhající změny, které na sobě a hlavně v sobě určitě pocítíte. :)

 

Zdroje:

https://attunedvibrations.com/

https://en.wikipedia.org/

heart-665186_1280

 

Pixabay.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *