Osho: Život má být celistvý

Je pravda, že ženy uvažují jinak než muži? Nebo se to jen tak říká?

Je to pravda. A je skvělé, že je to pravda! Svět potřebuje rozmanitost. Jen si to představte – svět, v němž by byli jen muži, nebo svět, v němž by byly jen ženy… byl by to velmi ubohý svět; byl by o hodně ochuzený. Muž a žena jsou polarity. A díky tomu je svět mnohem barevnější a krásnější.

Přináší to samozřejmě i problémy. Květiny neexistují samy o sobě, ale patří k nim i trny. Dny nejsou samy o sobě, ale patří k nim i noci. Existence věří v polarity. Funguje pomocí toho, co Karel Marx nazval dialektika. Samotný proces evoluce je dialektický. A celá existence se vyvíjí prostřednictvím polarit.

Žena je intuitivnější, instinktivnější. Je velmi instinktivní, i když nemedituje. Přemýšlí celým tělem. Je v těle zakořeněna víc než muž a mnohem víc vnímá své tělo; tělo je záznam všech zážitků z evoluce trvající miliony let.

Muž je víc v mysli, je intelektuální. Ale rozum se začal vyvíjet mnohem později. Instinkt je pradávná a niterná věc, zatímco rozum je velmi povrchní a nový a značně dětinský. Když muž medituje, je pro něj značně obtížné zbavit se rozumu, protože celé jeho vzdělání a vychování je spojeno s myslí, s rozumem. A při meditaci se musí zbavit všeho, co ví.

Pro ženu je snazší meditovat, protože velmi snadno přechází od instinktu k intuici. Skok od rozumu k intuici je hodně těžký. Ženám byl však svět meditace po celá staletí bohužel uzavřen… Všechna náboženství je odmítala. Důvod je prostý. Všechna náboženství se staví proti tělu a žena je zaměřena na tělo. Odmítání ženy bylo vlastně odmítáním orientace na tělo. Všechna náboženství vždy byla proti tělu. A jejich ideologie byly intelektuální.

Proto se žena příliš nezapojuje do intelektuálních aktivit. Nudí se a v duchu si říká: „Proč muži vykládají tyhle nesmysly, když se kolem děje tolik zajímavých věcí?“ Muž většinou vnímá ženu jako pouhý sexuální objekt nehodící se k intelektuální či filozofické konverzaci. Muži i ženy vědí, že jsou každý tak trochu jinde. Na tom se shodují. Říká se, že muž byl stvořen dřív než žena proto, aby si mohl rozmyslet odpověď na její první otázku….

…Mezi mužským a ženským způsobem uvažování a pohledem na věci je opravdu velký rozdíl. Ale tím je to svěžejší a šťavnatější. Svět potřebuje k vytvoření orchestru všechny druhy hudebních nástrojů. Jeden nástroj by člověka začal brzy nudit. Žena však neměla v minulosti patřičný respekt. Svět tím byl v mnohém ochuzen, protože ženě nebylo dovoleno dávat najevo vlastní názory.

Byla nucena uvažovat jako muž, chovat se jako muž, být pouhým stínem muže, ale nemohla být sama sebou. A to je velmi ohavné a odsouzeníhodné. S něčím takovým nemohu ani v nejmenším souhlasit. Ženě musí být dovoleno, aby jednala po svém. Nemá být kopií muže, nemá přemýšlet jako muž. Musí přemýšlet jako žena, musí být sama sebou, protože jen tak vzniká ve světě větší polarita.

Čím jsou si osobnosti ženy a muže vzdálenější, tím větší je mezi nimi přitažlivost. Měli by si být úplně cizí – jen tehdy se do sebe mohou zamilovat. Navždycky by měli zůstat jeden pro druhého tajemstvím. Jen tak bude jejich láska radostí a neustálým objevováním.

Ale žena se nemůže projevovat. Její tajemství bylo zničeno. Je využívána jen jako produktivní faktor – nebyla jí dána základní lidská práva. Proto začal být svět nudný a ošklivý. Muž získal tak výraznou nadvládu, že celé dějiny jsou plné válek. Kdyby žena měla stejnou příležitost k vlastnímu rozvoji, nebyl by tenhle svět svědkem tolika válek. V každé válce jsou zabíjeni muži, ale trpí tím ženy.

Zabít je snadné; je to mnohem snazší než trpět. Matka trpí pro své syny, kteří jsou zabiti. Manželka trpí pro svého milovaného, jenž byl zabit. Sestra trpí, když jí zabijí bratry. A tohle utrpení trvá celý život. Pro ty, kteří byli zabiti, to nic neznamená. Stane se to ve vteřině – najednou jste pryč. Ale ženy po celá staletí jen trpěly.

Žádná žena nechce válku, protože konečnou obětí bývá ona, nikoli muž. Muž vyhlašuje války, muž bojuje, ale žena tím trpí. Ženy trpí polovinu lidstva na této planetě – a kdyby jim bylo dovoleno prosazovat vlastní názory, vypadaly by dějiny úplně jinak. Byly by to dějiny míru a lásky, byly by mnohem citlivější a estetičtější. Ženě je třeba umožnit, aby byla sama sebou, nezkažená a neovlivněná mužem. A svět bude lepší a lidstvo bude lepší.

Není špatné, že ženy uvažují jinak. Je to nesmírně důležité a je to důvod k veliké radosti. Ale žena musí mít naprostou volnost. Tento svět žil příliš dlouhou dobu pod nadvládou muže. Je načase, aby se žena zapojila do všeho, co se na tomto světě děje. Musí přispět svým dílem, jenž se hodně liší od toho, čím přispívá muž.

Vznikne tak mnohem harmoničtější celek, než jaký známe dnes. Doposud to byla jen polovina kruhu. Musí to být celý kruh. Život má být celistvý – muži a ženy mají žít dohromady a přispívat světu, do něhož se všichni narodili, různým potenciálem, různými názory, různým způsobem myšlení, vnímání a bytí.

Zdroje:

Osho – Nebojte se ztratit hlavu

Náhledový obrázek – Pixabay.com

Pozn. v článku jsou vybrané jen určité pasáže z knížky, které mě nejvíce zaujaly – text jsem rovněž zvýraznila podle toho, co mi přišlo důležité, takže pro úplnost určitě doporučuji přečíst knížku :)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright © 2020 In Infinitum | Audioman by Catch Themes